Tổng thể xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021

Ngày đăng: 08/08/2022 - Chuyên mục: Đánh giá xếp hạng chuyển đổi số

Ngày 08 tháng 8 năm 2022, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, thành viên Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số - DTI 2021. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) được cấu trúc theo 3 trụ cột chính Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mỗi trụ cột gồm 7 chỉ số chính: chỉ số đánh giá về chuyển đổi nhận thức, kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng và nền tảng số, thông tin và dữ liệu số, hoạt động chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng, đào tạo và phát triển nhân lực.

 

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo