Quyết tâm nâng chất lượng và thứ hạng chuyển đổi số

Ngày đăng: 15/08/2022 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

Chiều 12/8, tại Hội trường UBND TP Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số TP Cần Thơ lần thứ 2 năm 2022. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các Sở, ban, ngành, các quận, huyện, thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số, thành viên Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cùng các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin. Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai các chủ trương, định hướng về chuyển đổi số của thành phố, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại TP Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2022. Qua đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 để chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã thực hiện đạt 8/17 chỉ tiêu đạt tỷ lệ 47%; 42/82 nhiệm vụ đạt tỷ lệ 51,2% (trong đó có 32 nhiệm vụ đang thực hiện và 8 nhiệm vụ chưa thực hiện). Công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách được lãnh đạo thành phố, các cấp các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Thành phố đã ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản thúc đẩy chuyển đổi; các Sở, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đã thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về Chuyển đổi số. Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập tại tất cả các ấp, khu vực trên toàn địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai các hệ thống dùng chung như: hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã, hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp, hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; Tổng đài 1022 tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân… mang lại hiệu quả bước đầu, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Một số lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số được các Sở, ngành quan tâm nhiều hơn.

Thành phố cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số. Qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp số, cũng như thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn tồn tại nhiều hạn chế cần sớm khắc phục để chuyển đổi số thực chất, hiệu quả hơn như nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số ở các Sở, ngành, địa phương tuy có chuyển biến nhưng chưa thật sự sâu sắc, việc thực hiện còn mang tính hình thức; một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu như: chỉ tiêu số hóa thủ tục hành chính, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ trực tuyến còn thấp; một số nhiệm vụ trong kế hoạch cũng chưa được các Sở, ngành quan tâm triển khai, các dự án, hạng mục trong kế hoạch chuyển đổi số, đề án đô thị thông minh chậm triển khai…

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các cấp, các ngành tập trung quan tâm thực hiện các đầu việc liên quan đến chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI), quyết tâm nâng chất lượng và thứ hạng chuyển đổi số của thành phố trong đợt đánh giá năm 2022. Tăng cường xử lý văn bản trên môi trường mạng, quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, bổ sung nhân lực công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu chuyển đổi số của đơn vị. Tập trung triển khai quyết liệt, thực hiện đạt chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch chuyển đổi số thành phố giao, đặc biệt quan tâm đối với các lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số và liên quan trực tiếp đến người dân. Tổ chức phát động phong trào thi đua chuyển đổi số.

Ông Trần Việt Trường yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành tăng cường xử lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng; chỉ đạo thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, dữ liệu chuyên ngành để tích hợp về Kho dữ liệu dùng chung toàn thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn, tổ chức, cá nhân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ tiêu đã được Chủ tịch UBND thành phố giao...  

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông và Thành Đoàn Cần Thơ đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.

Kim Xuyến

nguồn "CanTho Portal"

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo