Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số TP Cần Thơ

Ngày đăng: 05/10/2022 - Chuyên mục: Đánh giá xếp hạng chuyển đổi số

Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số thành phố Cần Thơ.

Tải về: 

- Quyết định 2088/QĐ-UBND

- Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo