Bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia

Ngày đăng: 01/10/2022 - Chuyên mục: Tin tổng hợp

Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia tại đây để phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng.

Vào đây tải về Bộ nhận diện: Bộ nhận diện (mic.gov.vn)

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo