Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Ngày đăng: 06/10/2022 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số thành phố Cần Thơ. Hội nghị tổ chức trực tuyến tại Sở Thông tin và Truyền thông và tại 09 điểm cầu quận, huyện trên địa bàn thành phố, nhằm triển khai các tiêu chí, phương pháp đánh giá và việc cung cấp các số liệu phục vụ báo cáo đánh giá chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện và cấp xã.

Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số thành phố bao gồm 03 bộ chỉ số đánh giá, cụ thể như sau: Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp sở, bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp huyện và bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp xã.

Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp sở bao gồm các chỉ số chính và các chỉ số thành phần, chia thành 03 nhóm:

Nhóm các sở, ban ngành đánh giá về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số;

Nhóm các sở, ban ngành đánh giá chỉ số chính quyền số;

Nhóm các sở, ban ngành đánh giá chỉ số chính quyền số nhưng không có dịch vụ công trực tuyến.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp huyện và cấp xã: được cấu trúc thành 03 trụ cột là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Mỗi trụ cột có các chỉ số chính và các chỉ số thành phần.

Về thang điểm đánh giá của chỉ số chuyển đổi số sở là 300 điểm, chỉ số chuyển đổi sốhuyện là 450 điểm, chỉ số chuyển đổi số cấp xã là 250 điểm.

Ông Nguyễn Văn An, Trưởng Phòng CNTT-VT, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số thành phố Cần Thơ

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số thành phố Cần Thơ giúp lãnh đạo thành phố cũng như các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện có cái nhìn tổng quan về kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm. Qua đó giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu để phát huy và khắc phục kịp thời; nâng cao nhận thức, tăng cường công tác chỉ đạo của lãnh đạo và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chuyển đổi số.

CẨM LOAN (P.CNTT-VT)

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo