Báo cáo chuyên đề tuần 38/2022 Đo lường hoạt động của người dân trên các nền tảng số (Tháng 8/2022)

Ngày đăng: 07/10/2022 - Chuyên mục: Tài liệu tham khảo

Năm phát hành: 2022

Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải báo cáo: Tại đây

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo