Triển khai công tác chuyển đổi số đúng tiến độ và chất lượng

Ngày đăng: 18/11/2022 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Công văn số 4662/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai Kế hoạch số 49-KH/UBND ngày 7/3/2022.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai chuyển đổi số tại địa phương và rà soát các nhiệm vụ Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 7/3/2022, Chủ tịch UBND thành phố giao các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, Cục Thuế thành phố, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tập trung triển khai quyết liệt, thực hiện đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch chuyển đổi số thành phố giao, đặc biệt tập trung triển khai đối với các lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số (y tế, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên môi trường, ….) và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân.

Theo đó, rà soát, đánh giá và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND trước ngày 21/11 (qua đầu mối Sở Thông tin và Truyền thông).

Riêng đối với các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện căn cứ Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30/11/2021 chuyển đổi số TP Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các kế hoạch liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng nhiệm vụ và dự toán kinh phí năm 2023 cho chuyển đổi số theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

UBND quận, huyện bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 theo quy định. Trong đó, ưu tiên công tác tuyên truyền (hội nghị, hội thảo, tuyên truyền bằng các hình thức khác), tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, các nhiệm vụ cho thực hiện số hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp và chia sẻ dữ liệu, phần mềm ứng dụng quản lý (ưu tiên thuê dịch vụ công nghệ thông tin), mua sắm máy tính, trang thiết bị công nghệ thông tin; kinh phí đầu tư cho các dự án triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số TP Cần Thơ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông đầu mối theo dõi việc thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND; tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện UBND thành phố trước ngày 15/12.

Nguyên Trang

nguồn "CanTho Portal"

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo