Hội thảo Chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số

Ngày đăng: 17/12/2022 - Chuyên mục: Tài liệu tập huấn, tuyên truyền

Thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số”, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 8giờ đến 17giờ  ngày 19/12/2022.

Địa điểm: Khách sạn Vạn Phát, Cồn Khương, Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Thành phần tham dự:

+ Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Chuyển đổi Quốc gia.

+ Ban Thường vụ Thành ủy; UBMTTQVN thành phố; HĐND thành phố; UBND thành phố, các ban đảng trực thuộc Thành ủy; các ban thuộc HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố.

+ Thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ (theo Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố); Thành viên Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ (theo Quyết định số 58/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2022 của UBND thành phố); các Sở, ngành, UBND quận, huyện.

+ Các Hội, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

+ Các diễn giả trình bày chuyên đề, các diễn giả tham gia tọa đàm, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn CMC, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Công nghệ Bkav, Tổng Công ty Mobifone MobiFone, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, Công ty cổ phần MISA...

+ Báo, đài địa phương tham dự và đưa tin.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tìm kiếm các giải pháp, cơ chế, chính sách về đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời, để nâng cao nhận thức, tìm ra giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp nắm bắt, thích nghi và áp dụng chuyển đổi số để tạo sự phát triển; Trao đổi, xác định hiện trạng, nhu cầu nhân lực chuyển đổi số để tìm giải pháp thích hợp cho việc phát triển nhân lực số phục vụ chuyển đổi số.

Tài liệu tải về tại

https://drive.google.com/drive/folders/176aWHMxmNaIfc40PvLjfCJYI8Buxb34X

Chương trình:

TT

Thời gian

Nội dung chương trình

Thực hiện

Buổi sáng: Hội thảo Chuyển đổi số (từ 7g30 đến 11g30)

1

7g30 – 8g00

Đón tiếp, đăng ký đại biểu

Sở TTTT

2

8g00 – 8g05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chương trình hội nghị.

Sở TTTT

3

8g05 – 8g15

Phát biểu Khai mạc Hội thảo.

Lãnh đạo UBND
thành phố

4

8g15 – 8g30

Phát biểu tham luận của Cục Chuyển đổi số Quốc gia

Cục Chuyển đổi số Quốc gia

5

8g30 – 8g45

Phương pháp đánh giá, xây dựng Khung Quản trị dữ liệu cho Smart City

Tập đoàn Viettel

6

8g45-9g10

Giải pháp cho triển khai Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC)

Tập đoàn VNPT.

7

9g10-9g35

Hạ tầng cho Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC)

Tập đoàn CMC

 

8

9g35-9g45

Thảo luận các nội dung liên quan đến hạ tầng và giải pháp Trung tâm điều hành đô thị thông minh vừa trình bày

MC

9

9g45-10g15

Tham quan các mô hình, giải lao

 

10

10g15 – 10g30

Phương pháp luận Chuyển đổi số

BKav

11

10g30-10g45

Nền tảng số hóa và bóc tách dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh

FPT

12

10g45-11g00

Truyền thanh thông minh và Hệ thống thông tin nguồn

MobiFone

13

11g00-11g15

Giải pháp thúc đẩy Chuyển đổi số trong các cơ quan, doanh nghiệp TP Cần Thơ.

Misa

Buổi chiều: Chương trình tọa đàm phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số (14g00-17g15).

15

14g00-14g15

Thực trạng và định hướng phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số thành phố Cần Thơ.

Sở TTTT

16

14g15-15g05

Tham luận về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số của một số cơ quan, đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ, Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM, Công ty Mobifone Khu vực 9

Mỗi đơn vị trình bày tham luận 10 phút

17

15g05-15g30

Giải lao.

 

18

15g30-17g00

Tọa đàm về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, chủ trì là Sở TTTT và các đơn vị trình bày tham luận, các đại biểu tham dự Hội thảo. 

MC

19

 

Phát biểu bế mạc Hội thảo.

Lãnh đạo UBND
thành phố

 

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo