Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2023

Ngày đăng: 24/02/2023 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

Ngày 22 tháng 2 năm 2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị triển khai hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố Cần Thơ năm 2023.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự hội nghị tại điểm cầu thành phố có các đồng chí Phó Trưởng Ban chỉ đạo, các Ủy viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, các thành viên Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ đạo về chuyển đổi số, thành viên Tổ Công tác, Tổ giúp việc Đề án 06 thành phố, đại diện lãnh đạo Thành đoàn, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông (VNPT Cần Thơ, Viettel Cần Thơ, Mobifone Cần Thơ, Misa Cần Thơ); tại điểm cầu quận, huyện có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quận huyện, thành viên Tổ công tác triển khai đề án 06 quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở TT&TT, báo cáo tại Hội nghị

Qua báo cáo về kết quả thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 của thành phố năm 2022, cho thấy thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, nhất là phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số được chú trọng. Phát triển dữ liệu số, nền tảng số phục vụ quá trình chuyển đổi số của thành phố mang lại hiệu quả bước đầu. Nhiều kế hoạch, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số được ban hành.

Bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: triển khai chưa quyết liệt, tiến độ còn chậm; cơ sở dữ liệu các ngành chưa cập nhật đầy đủ, còn rời rạc; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp,…

Tại Hội nghị, thành phố cũng ra mắt ứng dụng Can Tho Smart trên nền tảng di động. Đây là một siêu ứng dụng phát triển theo hướng tích hợp các dịch vụ số thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp như thông tin, tuyên truyền, dịch vụ công trực tuyến, tra cứu hồ sơ thủ tục hành chính, bản đồ quy hoạch thành phố, tổng đài 1022, camera trực tuyến và các dịch vụ xã hội khác. Ứng dụng còn là kênh tương tác giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ứng dụng Can Tho Smart

Để thực hiện chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm theo chủ đề năm 2023 "Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới", Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tập trung phát triển dữ liệu, tích hợp và chia sẻ dữ liệu; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số và nhân lực số phục vụ tốt cho phát triển dữ liệu; Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch 5 năm về chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh; các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp nền tảng dùng chung cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố; tích cực tham gia với vai trò nòng cốt trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và hỗ trợ tích cực cho việc triển khai Đề án 06 của thành phố./.

Nguyễn Phương, P.CNTT-VT

 

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo