Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thành phố Cần Thơ

Ngày đăng: 10/03/2023 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc công nhận Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thành phố Cần Thơ có địa chỉ truy cập tại trang https://check.cantho.gov.vn/ là Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của thành phố. Giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối quản lý, vận hành Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thành phố Cần Thơ.

Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thành phố Cần Thơ

Văn bản liên quan, tải về tại đây:

Quyết định số 324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 15/02/2023 về việc công nhận Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thành phố Cần Thơ.

Kế hoạch số 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 12/4/2021 về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2030.

Công văn số 244/SKHCN-TĐC của Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 02/3/2023 về việc triển khai Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa TP. Cần Thơ.

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo