Chuyên đề 12: QUẢN LÝ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Ngày đăng: 22/05/2023 - Chuyên mục: Tài liệu tham khảo

Chuyên đề 12: QUẢN LÝ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Trích tài liệu BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3421/QĐ-HCQG ngày 05 tháng 09 năm 2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)

Tải file: tại đây

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo