Lời phát động toàn dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Ngày đăng: 23/06/2023 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

Ngày 23 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có Lời phát động toàn dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo