Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày đăng: 26/07/2023 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo