Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Cần Thơ

Ngày đăng: 13/09/2023 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

Ngày 6/3/2023, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ là cơ quan thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Trung tâm là đầu mối tập trung tiếp nhận, hướng dẫn, cung cấp thông tin, cung ứng dịch vụ trong giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính cấp thành phố.

Quan tâm Zalo OA Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Cần Thơ để biết thêm thông tin:

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo