Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2023, công bố Chỉ số Cải cách hành chính của cấp sở, cấp huyện năm 2023

Ngày đăng: 28/02/2024 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, công bố Chỉ số Cải cách hành chính của cấp sở, cấp huyện năm 2023. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số thành phố, thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số, thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo: VNPT Cần Thơ, Viettel Cần Thơ, Mobifone Cần Thơ, MISA chi nhánh Cần Thơ, FPT Cần Thơ; Đài PTTH Cần Thơ, Báo Cần Thơ đến dự và đưa tin.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Chỉ số CCHC năm 2023 của cấp sở, cấp huyện; Triển khai Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra CCHC năm 2024; Phân tích Chỉ số CCHC năm 2023 của cấp sở, cấp huyện; Phân tích đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 và tham luận của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Thới Lai, UBND quận Bình Thủy về kết quả thực hiện công tác CCHC và Chuyển đổi số năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân và công chức về chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số; tập trung số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tích hợp dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị về Kho dữ liệu của thành phố nhằm phục vụ chia sẻ cho các cơ quan, đơn vị trong hoạt động quản lý và giải quyết TTHC. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, hoàn thiện ứng dụng phục vụ người dân; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, rà soát, đánh giá hiện trạng trang thiết bị, hạ tầng mạng và các ứng dụng CNTT, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, hoàn thiện triển khai phương án an toàn hệ thống thông tin. Tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho CBCCVC, tập huấn Tổ Công nghệ số cộng đồng. Phát triển Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới góp phần phát triển kinh tế xã hội Phát triển xã hội số để hỗ trợ người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ công, đào tạo, tri thức; hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân để khai thác dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến. Trong năm 2024, thành phố Cần Thơ phấn đấu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác chuyển đổi số.

Nguyễn Phương, Phòng CNTT-VT

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo