Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ tăng cường chuyển đổi số

Ngày đăng: 06/04/2024 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ trong năm 2024 là thực hiện chuyển đổi số, thay đổi mô hình hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành chuyên môn.

 

Các võ sinh dự thi thăng cấp năm 2023 tại quận Cái Răng.

Năm 2023, Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ đã tổ chức 32 kỳ thi thăng cấp với hơn 3.000 lượt võ sinh tham gia và tỷ lệ đạt của các kỳ thi bình quân trên 90%, kết quả của kỳ thi thăng cấp được công nhận trên hệ thống quản lý số hóa của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ thực hiện quy định việc tổ chức thi theo hệ thống quy định của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam 3 tháng/1 lần và phân công giám sát, giám khảo kỳ thi đảm bảo đúng quy định, đồng thời hướng dẫn công tác tổ chức các kỳ thi thăng cấp của quận, huyện an toàn hiệu quả, chất lượng.

Tổng số hội viên của Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ tham gia tập luyện thường xuyên tính đến thời điểm 31-12-2023 là 4.188 hội viên, tăng gần 1.200 võ sinh so với năm 2022 (số liệu được cập nhật cụ thể bằng số lượng võ sinh, người tập luyện Taekwondo được Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cấp mã số định danh). Mục tiêu của Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ trong năm 2024 là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản lý phù hợp điều kiện, xu thế và quy định của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Song song đó, Liên đoàn tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2027, đảm bảo những tiêu chuẩn cần thiết, đảm bảo việc phân công cụ thể, đúng người đúng việc để phát huy hiệu quả công tác.

Tin, ảnh: N.MINH

nguồn "Báo điện tử Cần Thơ" 

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo