Cẩm nang chuyển đổi số

Ngày đăng: 16/05/2022 - Chuyên mục: Tài liệu tập huấn, tuyên truyền

Năm phát hành: Năm 2021

Đơn vị phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải sách: tại đây

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo