Báo cáo xây dựng chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng: 16/05/2022 - Chuyên mục: Tài liệu tham khảo

Năm phát hành: Tháng 02/2021

Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải báo cáo: tại đây

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo