Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ngày đăng: 18/05/2022 - Chuyên mục: Tài liệu tập huấn, tuyên truyền

Năm phát hành: 2018

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản chính trị Sự Thật, Công ty phát hành Thái Hà, Bộ Ngoại giao, World Economic Forum

Tải sách: Tại đây

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo