Báo cáo chuyên đề chuyển đổi số

Ngày đăng: 18/05/2022 - Chuyên mục: Tài liệu tham khảo

Năm phát hành: 2022

Đơn vị phát hành: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ

Tải file: Tại đây

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo