Báo cáo chuyên đề tuần 17/2022 chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số

Ngày đăng: 31/05/2022 - Chuyên mục: Tài liệu tham khảo

Năm phát hành: 2022

Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải báo cáo: Tại đây

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo