Cần Thơ: Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Ngày đăng: 14/06/2022 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

Chiều 9/6, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chủ trì buổi họp Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo các Sở, ngành và quận, huyện. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố.

ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi tập huấn

Trong xu thế cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trước sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ Tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số, sự hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương trong chuyển đổi số, thời gian qua, Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã rất quyết liệt trong chỉ đạo, lãnh đạo chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Đối với công tác triển khai chuyển đổi số thành phố Cần Thơ hiện nay đã cơ bản xây dựng khá đầy đủ khung pháp lý như: Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 4/8/2021 của Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND thành phố Cần Thơ về Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định chuyển đổi số đảm bảo 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Cần Thơ cũng đã thành lập Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số với các thành viên là Lãnh đạo thành phố, lãnh đạo sở, ngành nhằm chỉ đạo, định hướng hoạt động chuyển đổi số. Các ngành, địa phương cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ xác định để chuyển đổi số thành công, yếu tố quan trọng và quyết định là con người, nhất là người đứng đầu trong các các ngành, các cấp, nhận thức và năng lực của yếu tố con người về chuyển đổi số là các vấn đề quan trọng góp phần vào thành công chuyển đổi số. Do đó, với mục đích của buổi tập huấn hôm nay liên quan đến nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo các ngành, địa phương có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia trình bày các nội dung liên quan chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số; Chuyển đổi số trên thế giới, ở Việt Nam; áp dụng phương pháp và công cụ chuyển đổi số; nội dung chính của xây dựng chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; tiêu chuẩn đánh giá về chuyển đổi số; chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; chia sẻ các mô hình điển hình, cách làm hay và có những đề xuất giải pháp cho công cuộc chuyển đổi số cho thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Quang cảnh tại buổi tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các Sở, ban ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố tiếp tục nghiên cứu các tài liệu, nội dung trình bày của các chuyên gia chuyển đổi số, công nghệ số; rà soát các vấn đề có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để thực hiện chuyển đổi số phù hợp với định hướng chủ trương của chính phủ, của thành phố, phát huy vai trò người đứng đầu, tính chủ động sáng tạo, tranh thủ sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia, sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ số để thực hiện nhanh và hiệu quả chuyển đổi số ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ghi nhận sự đóng góp và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu, giải pháp đề xuất của các chuyên gia về chuyển đổi số, các nội dung trình bày giúp nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo các ngành, địa phương. Bên cạnh đó, ông Trần Việt Trường mong muốn các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu các ngành, lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số của thành phố để có tư vấn chuyên sâu về các giải pháp phát triển kinh tế số các ngành, lĩnh vực và giúp thành phố chuyển đổi số nhanh và hiệu quả.

Nguồn: https://www.cantho.gov.vn

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo