INFOGRAPHIC: Đào tạo nguồn nhân lực số tại Việt Nam

Ngày đăng: 26/05/2022 - Chuyên mục: Tin tổng hợp

20220525-m01.jpg

Nhân lực số là lực lượng lao động kỹ thuật chuyên nghiệp, trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, an toàn thông tin… Nguồn nhân lực số được xác định là một trong những yếu tố quan trọng, mang tính quyết định tới thành công của chuyển đổi số quốc gia. 

Nguồn: http://mic.gov.vn

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo