Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số đến năm 2025”

Ngày đăng: 28/06/2022 - Chuyên mục: Tin tổng hợp

Không hiển thị được hình

Hội thảo Chiến lược bán hàng số cho sản phẩm nông sản, đặc sản ĐBSCL

Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND để phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số; nâng cao trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch phát động thi đua từ năm 2022 đến năm 2025. Qua đó, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân.

Theo Kế hoạch, nội dung của phong trào thi đua cần tập trung phát triển chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước dựa trên môi trường số, giúp việc chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo được nhanh chóng, thuận lợi, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp tăng năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế thành phố; phát triển xã hội số hỗ trợ người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ công, đào tạo, tri thức.

Đối tượng tham gia phong trào thi đua là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, UBND quận, huyện, xã, phường thị trấn và các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố. Đối với cá nhân, gồm: cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị, địa phương có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác chuyển đổi số.

Lớp tập huấn “Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước năm 2022”

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số thành phố Cần Thơ; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện sơ kết hàng năm, tổng kết phong trào thi đua; đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vào đợt sơ kết và tổng kết./.

Phạm Như

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo