Đánh giá xếp hạng chuyển đổi số
Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 459/STTTT-CNTTVT về việc Tổ chức thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022 theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 14/7/2022. Để tổ chức thực hiện đánh giá...
Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số thành phố Cần Thơ. Tải về:  - Quyết định 2088/QĐ-UBND - Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi...
Ngày 08 tháng 8 năm 2022, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, thành viên Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số - DTI 2021. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh...
Chuyển đổi số quốc gia trên zalo