Giới thiệu
Trang thông tin chuyển đổi số thành phố Cần Thơ do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ quản lý. Mọi góp ý xin liên hệ về số điện thoại (0292) - 3811502     (0292) - 3899288 ...
Chuyển đổi số quốc gia trên zalo