Tài liệu tập huấn, tuyên truyền
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Triển khai hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2023 Tài liệu: 1. Báo cáo Chuyển đổi số năm 2022, Phụ lục 1, Phụ lục 2, ...
Thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số”, cụ thể...
- Kế hoạch 206/KH-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tải về tại đây) ...
1. Phổ cập kỹ năng số cộng đồng - Cục Chuyển đổi số Quốc gia (tải về) 2. Dịch vụ công thành phố (tải về) 3. Viettel Money (  tải về) 4. VNPT Money (tải về) 5. Sàn thương mại điện tử...
Năm phát hành: 2018 Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản chính trị Sự Thật, Công ty phát hành Thái Hà, Bộ Ngoại giao, World Economic Forum Tải sách: Tại đây ...
Năm phát hành: Năm 2021 Đơn vị phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải sách: tại đây ...
Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức Chương trình bồi dưỡng,tập huấn về chuyển đổi số cho đối tượng là Lãnh đạo đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và...
Chuyển đổi số quốc gia trên zalo