Tài liệu tham khảo
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông Nội dung tài liệu: 01. Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị phát hành: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ Tải file: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị phát hành: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ Tải file: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị phát hành: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ Tải về: Tại đây ...
Năm phát hành: 2022 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: Tại đây ...
Năm phát hành: Tháng 02/2021 Đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông Tải báo cáo: tại đây ...
Chuyển đổi số quốc gia trên zalo