UBND Quận Bình Thủy ban hành Chương trình truyền thông, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Cần Thơ Smart, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nhân dân trên địa bàn quận Bình Thủy năm 2023

Ngày đăng: 28/04/2023 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

Ngày 27 tháng 4 năm 2023, UBND quận Bình Thủy ban hành Chương trình số 2/Ctr-UBND về việc truyền thông, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Cần Thơ Smart, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nhân dân trên địa bàn quận Bình Thủy năm 2023.

Tải về: 2/Ctr-UBND

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo