Tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng thành phố Cần Thơ

Ngày đăng: 13/09/2022 - Chuyên mục: Tài liệu tập huấn, tuyên truyền

1. Phổ cập kỹ năng số cộng đồng - Cục Chuyển đổi số Quốc gia (tải về)

2. Dịch vụ công thành phố (tải về)

3. Viettel Money (  tải về)

4. VNPT Money (tải về)

5. Sàn thương mại điện tử Vỏ Sò (tải về: Giới thiệu, Đăng ký_Upload)

6. Bưu điện cùng chuyển đổi số nông nghiệp (tải về)

7. Cốc cốc (tải về: Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt, Hệ sinh thái Cốc cốc)

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo