Góp ý

Ngày đăng: 01/04/2021 - Chuyên mục: Giới thiệu

Trang thông tin chuyển đổi số thành phố Cần Thơ do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ quản lý.

Mọi góp ý xin liên hệ về số điện thoại (0292) - 3811502     (0292) - 3899288

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo