Tài liệu Phiên họp Tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số

Ngày đăng: 26/12/2023 - Chuyên mục: Tin hoạt động địa phương

1. Chương trình hội nghị

2. Báo cáo tóm tắt Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

3. Báo cáo đầy đủ Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

4. Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số thành phố Cần Thơ phục vụ Phiên họp tổng kết năm 2023 của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số 

5. Phụ lục Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2023 

6. Phụ lục Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, dự án năm 2023

7. Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm, cách làm

- Báo cáo chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (Bộ Thông tin và Truyền thông)

Vai trò “một cửa số” của Cổng Dịch vụ công quốc gia (Văn phòng Chính phủ)

Hướng dẫn phổ cập danh tính số (Bộ Công an)

- Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để phổ cập các ứng dụng thanh toán số 

Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để phổ cập hóa đơn điện tử (Bộ Tài chính)

Cách làm để phổ cập hạ tầng viễn thông từ thực tiễn triển khai của Tỉnh. (Tỉnh Quảng Ninh)

Cách làm thiết lập trung tâm dữ liệu theo mô hình thuê dịch vụ điện toán đám mây (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Kinh nghiệm về cấp tài khoản cho người dân trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng (TP Đà Nẵng)

- Cách làm để phổ cập dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động từ thực tiễn triển khai của Tỉnh (Tây Ninh)

Cách làm phổ cập kỹ năng số cho người dân từ thực tiễn triển khai của Tỉnh. (Vĩnh Phúc)

Chia sẻ về phát triển hạ tầng số, nền tảng số và sáng tạo ứng dụng số (Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội)

Chia sẻ về phát triển hạ tầng số, nền tảng số và sáng tạo ứng dụng số cấp quốc gia (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)

Chia sẻ về phát triển hạ tầng số, nền tảng số và sáng tạo ứng dụng số, trong đó có giải pháp phổ cập ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp. (Tổng công ty Viễn thông MobiFone)

Chia sẻ các ứng dụng điển hình trong công tác tạo lập dữ liệu, khai thác dữ liệu và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (Tập đoàn FPT)

Tài liệu đang cập nhật tại địa chỉ https://dti.gov.vn/tai-lieu-hoi-thao .

 

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo