Hội nghị Triển khai hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2023

Ngày đăng: 21/02/2023 - Chuyên mục: Tài liệu tập huấn, tuyên truyền

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Triển khai hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2023

Tài liệu:

1. Báo cáo Chuyển đổi số năm 2022, Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4

2. Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023

3. Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số năm 2023

4. Báo cáo Đề án 06

5. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án 06 năm 2023, kèm Phụ lục

Tham luận:

1. Đánh giá kết quả thực hiện công tác số hóa dữ liệu hộ tịch, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn... và phương hướng trong thời gian tới.

2. Kết quả Chuyển đổi số ngành y tế (ppt, word)

3. Công tác triển khai thực hiện cập nhật dữ liệu người lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ

4. Đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm phường chuyển đổi số và triển khai dịch vụ công trực tuyến

5. Kết quả chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (ppt, word)

6. Phát triển du lịch thông minh thành phố Cần Thơ

7. Báo cáo đánh giá kết quả thí điểm mô hình Chợ 4.0, Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt  tại  các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ

8. Triển khai hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số TP Cần Thơ năm 2023 tại trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

9. Báo cáo tham luận về một số kết quả và nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2022 và mục tiêu năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo